Jesmonite svíčka

Měj na paměti, že jsme jen lidi, kteří nedokáží vyrobit dva totožné výrobky, proto se může vzhled výrobku lehce lišit od fotografie. Barva a styl je vždy zachován.

gshuskdhgkjsdh

Malá svíčka, velká euforie! Tak malinká, ale přesto tak silná vůně. My zastáváme názor, co je malé, to je milé. Pokud to máš stejně, tak tahle jesmonitová svíčka je pro tebe...

3640/CER
hjdsgf

Pojďme si v tom udělat pořádek! Představme si modelovou situaci. Čeká tě první rande a ty nechceš přijít s prázdnou. Pokud chceš jen pusu, vrať se ke svíčce MINI. Pokud bys rád...

3646/ERN
WhatsApp Image 2023 07 10 at 15.37.49 (3)

Zrychlený dech a tvé srdce plesá? ANO! To je ona, královna mezi svíčkami, naprosto dokonalá designovka. Svíčka v jesmonitu má luxusní marble vzhled. Jako u všech našich...

3643/ERN
3 položek celkem

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Každý spotřebitel by měl dodržovat bezpečnostní doporučení pro užívání svíček značky Buď lepší uvedené zde na webové stránce. Proto vždy pozorně čtěte tyto bezpečnostní pokyny a řádně je dodržujte.

Norma ČSN EN 15494 (650121) určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

 Návrh bez názvu

POVINNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.

Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky.

Hořící svíčku nenechávejte v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit.

 

VOLITELNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Neumísťujte svíčky do průvanu.

Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.

Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze.

Před každým zapálením upravte knot na délku asi 0,5 cm. V případě, že Vám svíčka kouří, zkraťte opět knot.

V roztaveném vosku nenechávejte zápalky, ani jiné úlomky. Mohlo by tak dojít k rozšíření ohně.

Nepohybujte svíčkou během hoření.

Nehaste tekutinami.

Svíčky ani jejich části nekonzumujte.